Λαρς Λόκε Ράσμουσεν

  • Премьер-министр Дании
  • Год и место рождения: 1964 Дания
  • Состоит в браке
  • Дети: 3
  • За год: 15 157 327,00 ₽
  • За месяц: 1 263 110,58 ₽
  • За неделю: 291 487,06 ₽
  • За день: 58 297,41 ₽
Λαρς Λόκε Ράσμουσεν

Salary according to STM is kr. 1,509,625 p.a. Salary that the MP receives according to Wikipedia is kr. 1,458,000 p.a. ($ 269,830).

Источники

Update: 2018-4

loading...